Yüksekokul Kurulu

 

Müdür Suat ÇOLAK Başkan
Müdür Yardımcısı Suat ÇAY Üye
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Eda KELEŞ GÜNER Üye
Finansman-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başkanı Esra ÖZKAN PİR Üye
Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Başkanı Fatma YILMAZ Üye
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Başkan V. Zafer DURAKLI Üye
Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkan V. Elif EKİNCİ Üye
Yüksekokul Sekreteri Deniz TOPDEMİR Raportör