ÜNVAN ADI SOYADI GÖREVİ
Doç.Dr. Suat ÇOLAK Başkan
Dr. Öğretim Üyesi Eda KELEŞ GÜNER Üye
Dr. Öğretim Üyesi Esra ÖZKAN PİR Üye
Dr. Öğretim Üyesi Fatma YILMAZ Üye
Öğr.Gör. Suat ÇAY Üye
Öğr.Gör. Zafer DURAKLI Üye
Öğr.Gör. Elif EKİNCİ Üye
Yüksekokul Sekreteri Deniz TOPDEMİR Raportör