Staj İşlemleri

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER

2018-2019 Akademik yılı Yaz döneminde staj yapacak olan öğrencilerimizin 5510 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta pirimi üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

Sigorta işlemlerinin zamanında yapılabilmesi ve öğrencilerimizin staja başlayabilmeleri için;

Yüksekokulumuz web sayfasında yayınlanan aşağıda belirtilen belgelerinizi bilgisayar ortamında doldurarak TC Kimlik numarası yazılı olan kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte staj koordinatörüne teslim etmeleri gerekmektedir.

2018-2019 Akademik Yılı Yaz dönemi stajı 10 Haziran 2019  – 05 Temmuz 2019 ve 08 Temmuz – 05 Ağustos tarihleri arasında iki dönem halinde yapılacaktır.

Zorunlu staj süresi 20 iş günüdür. Öğrenciler iki staj takviminden herhangi birinde 20 iş günü olan stajını yapabilecektir.

Zorunlu belgeler en geç 19 Mayıs 2019 tarihinde staj koordinatörüne teslim edilecektir. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

Staj Koordinatörüne Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

  • Zorunlu Staj formu
  • Staj Müracaat Formu
  • Sigorta Primi Ödenecek Öğrencilere Ait Bilgi Formu
  • Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi Örneği 
  • Kimlik fotokopisi

Tüm evraklarınızla birlikte imza ve mühür işlemlerinden sonra TC Kimlik numarası yazılı olan kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte staj koordinatörüne teslim edilecektir.

AÇIKLAMALAR:

Öğrenciler; stajlarını staj takviminde belirtilen tarihler arasında yapacaklardır. Staj takvimi dışında staj yapılmayacaktır. Yaz okulu ile birlikte stajın yapılmasına müsaade edilmeyecektir.

BİLGİSAYAR ORTAMINDA HAZIRLANACAK VE TESLİM EDİLECEK BELGELERE AŞAĞIDAKİ BAĞLANTILARDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.