Organik Tarım

Son yıllarda organik tarım sadece gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de hızla yayılmaktadır. Bu durum büyük ölçüde, tüketiciler arasında sağlıklı gıda tüketimi ve çevreyi korumaya yönelik verilen önemin giderek artmasının bir sonucudur. Bu gelişmelere bağlı olarak, organik tarım ve gıda ürünlerinin ticaret hacmi de özellikle Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya’da hızla büyümektedir. Organik üretim açısından çok elverişli ekolojik şartlara ve büyük bir üretim potansiyeline sahip olan ülkemizin, dünya organik ürün ve gıda pazarındaki payı maalesef çok düşüktür.Organik Tarım Programı, ekolojik bitkisel ve hayvansal üretim alanında eğitim vermek amacıyla açılmıştır. Ekolojik tarımda sentetik kimyasal madde ve gübre kullanımı söz konusu olmayıp, çevre ve insan sağlığına dost bir üretim sistemi söz konusudur. Organik bitki ve hayvan yetiştiriciliğinde, ürün rotasyonu, ürün artıkları, hayvan gübreleri, baklagiller, yeşil gübreler organik kalıntılar ve toprağı besleyen mineral kayalar ve bitki besinlerinin kullanımı esastır. Böcekler, yabancı otlar ve diğer zararlılar mekanik toprak işleme ve kültürel, biyolojik ve biorasyonel kontrol vasıtaları ile yönetilir. Öğrenciler organik tarım teknikeri unvanıyla mezun olmaktadırlar.

Dikey Geçiş

Öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında girecekleri dikey geçiş sınavlarında başarılı olmaları durumunda, Ziraat Fakültelerine, Ziraat Mühendisliği Fakültelerine dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi İşletme ve İktisat Programlarına kayıt yaptırıp, bir yıl intibak programından sonra üçüncü sınıftan devam edebilmektedirler.

Mezunların Çalışma Alanları;

Tarım il müdürlükleri, Belediyelerin Park ve Bahçe Müdürlükleri, Tarımsal araştırma enstitüleri gibi kamuya ait kurumlarda veya fide ve fidan üretiminin yapıldığı seralar, tıbbi bitkilerin üretimi, süs bitkilerinin üretimi ve tohumculuk firmaları gibi özel sektöre ait işyerlerinde çalışabilirler.

Ayrıca Üzümlü ve bölgesi meyve sebze yetiştiriciliği yönünden tarımsal potansiyeli yüksektir. Bu potansiyelin organik tarım amaçlı değerlendirilmesi amacıyla yetişmiş elemana duyulan gereksinimin karşılanması amaçlanmaktadır.