STANDART 17: İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

17.1. Erzincan Üniversitesi İç Kontrol İzleme Gözden Geçirme ve Değerlendirme Yönergesi
17.2. Üzümlü Meslek Yüksekokulu İç Kontrol İzleme Gözden Geçirme ve Değerlendirme

STANDART 18: İÇ DENETİM

18.1. Ön Mali Kontrol Uygun Görüş Formu