Hakkında

Tarihçe

Üzümlü Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurulu’nun 15.09.2008 tarih ve 4034 sayılı kararı ile ilgili ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyeti yürütmek amacı ile kurulmuştur 8 bölüm 10 program olarak kurulmuştur. 2009 –  2010 öğretim yılında 7 programa öğrenci alarak akademik hayata başlamıştır. Yüksekokulumuz, 2010 – 2011 öğretim yılında öğretim programına maliye programını da dahil etmiştir.

Ülkemizdeki sosyo-ekonomik gelişmelere paralel olarak çalışma hayatında önemli değişiklikler ortaya çıkmış, yöneticilerin işletmedeki görev ve yetkileri de buna paralel olarak artmıştır. Bu durum, yönetim kademelerini de etkilemiş üst kademe yöneticileri ile astlar arasında yer alan ara kademe personel ihtiyacının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ara kademe işgücü yetiştirmek Yüksekokulu muzun ana hedefidir. Bu hedef doğrultusunda, Üzümlü MYO onu oluşturan öğrenciler, öğretim üyeleri, çalışanlar ve yöneticileriyle tüm topluma ve bölgeye duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle yaklaşacaktır.

Öğretim programımız ve etkinliklerimiz aracılığıyla gerek günümüzün gerek geleceğin çalışma hayatının ihtiyaçlarını algılamaya ve buna cevap vermeye çalışacağız. Üzümlü MYO olarak bilgiyi geliştirmeye ve toplumsal ilerlemeye katkıda bulunmayı hedefleyen çalışmalara ağırlık vereceğiz.

Günümüzün dünyasında rekabetçi ve yetkin bir konuma ulaşabilmek için yeni ve öncü bilgiyi bulmak, üretmek ve geliştirmek gerekmektedir. Biz Üzümlü MYO olarak bunu başarabilmek için, sahip olduğumuz yerel ve bölgesel imkan ve zenginliği avantaja dönüştürmeye çalışacağız. Bu çaba sırasında kalitenin yakalanmasında etkili olacak bütün çalışma ve oluşumların içinde yer alarak yurtiçi eğitim ve araştırma ağlarının oluşumu ve belirginleşmesinde etkin bir rol oynamayı hedefliyoruz.

Fiziksel Yapı ve Fiziki Kaynaklar

Üzümlü Meslek Yüksekokulu’na ait yeni bina 2010-2011 yılının güz yarıyılında eğitim öğretime açılmıştır. Üzümlü Meslek Yüksekokulu toplam 5736 m2 alan içerisinde 4570m2 kapalı alana kurulmuştur. Mevcut dört katlı binanın bodrum katında 50 öğrenci kapasiteli kantin ve  zemin katında; müdürlük bölümü, idari personel bölümü ve akademik personel bölümü,  ikinci ve üçüncü katlarda; akademik personel odaları, derslikler, toplam 78 öğrenci kapasiteli 2 bilgisayar laboratuvarı ve 50 öğrenci kapasiteli organik tarım laboratuvarı, dördüncü katta 100 öğrenci kapasiteli yemekhane bulunmaktadır.

Personel ve Kadro Durumu

Üzümlü Meslek Yüksekokulu’nda 14 akademik personel, 8 idari personel, olmak üzere toplam 20 kişi ile eğitim ve öğretim hizmetleri yürütülmektedir.