Neden Yüksekokulumuz

Neden Üzümlü Meslek Yüksekokulu?

 

Çünkü;

 

Piyasa Odaklı Bir Eğitim

Üzümlü Meslek Yüksekokulu’nun tüm programları piyasanın ihtiyaçlarına odaklanarak oluşturulmuştur. Bu anlamda açılan programlar alanında piyasaya hizmet verecek vasıflı insan gücünü yetiştirecektir. Öğrencilerin, edindikleri teorik bilgiyi pratik uygulamalarla hayata geçirmesini sağlamak, Yüksekokulumuzun en önemli hedeflerinden biridir. Bu amaçla yüksekokulumuz, piyasayla yakın ilişki içinde olma gayreti içindedir. Piyasadaki değişimleri yakından takip etmeyi ve eğitim programlarını sürekli olarak değişim gösteren piyasanın gelişimine ve ihtiyacına göre yenilemeyi hedeflemektedir.

Çağdaş Eğitim İçin Gerekli Teknolojik Altyapı

Üzümlü Meslek Yüksekokulu, kayıt yaptıran öğrencilerin çağdaş eğitim imkanlarından istisnasız yararlanmasını sağlamaktadır. Sınıflar, etkin ders ortamı için gerekli teknolojik alt yapıya sahiptir. Eğitim programlarında e-öğrenme tekniklerinin kullanımı mümkündür. Okulda internet erişimi mevcut olup öğrenciler bilgisayar laboratuvarından maksimum düzeyde yararlanabilmektedir. Organik tarım laboratuvarı ile de çalışma yapabilme olanağına sahiptirler.

Güçlü Akademik ve İdari Kadro

Üzümlü MYO nun deneyimli akademik ve idari kadrosu, yenilikleri yakından takip eden genç ve dinamik bir yapıyı içinde barındırmaktadır. Programlarımızda alanında tecrübeli ve iyi eğitim almış akademik kadrosuyla öğretim faaliyetini sürdürmekte ve öğrencilerimize bilgi birikimlerini artırmada üst seviyede katkıda bulunmaktadır. Öğrencilerin idari işleri, deneyimli genç ve dinamik idari personel tarafından takip edilmektedir.

Mezunların İşe Edinmelerine Rehberlik

Üzümlü MYO, nitelikli eleman dendiğinde öğretim yaptığı alanlarda sektörünün aranan adresi olmayı hedeflemektedir. Okulumuzda öğrencilerin piyasa hakkında bilgilerini artırmaya yönelik eğitim seminerleri ve çalışma hayatı hakkında iş dünyasından alınacak destekle iş edinme hususunda öğrencilerine rehberlik etmeyi görev kabul etmiştir.

Sosyal Faaliyetler

Yüksekokulumuz, henüz yeni kurulmuş olmasına rağmen öğrencilerine kültürel ve sosyal faaliyetler hususunda bütün imkânlarını seferber etmektedir. Öğrenciler arası iş birliği, dayanışma ve paylaşımı geliştirmeyi hedefleyen kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler Yüksekokulumuz tarafından desteklenmektedir. Yüksekokulumuz öğrencilere daha zengin sportif faaliyetler olanağı sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Üzümlü Meslek Yüksekokulu Olarak Güçlü Yönlerimiz

 • Günün ihtiyaç ve isteklerine paralel olarak hazırlanmış ders ve müfredat programının uygulanıyor olması,
 • Öğretim elemanlarının eğitimi geliştirmeye inançlı olması,
 • Öğretim elemanlarının akademik gelişimlerini sürdürmeye istekli olması,
 • Yeniliklere açık, çağdaş değerleri benimsemiş, genç personelin varlığı,
 • Öğretim sürecinde etik ilkelere bağlılığın yüksek olması,
 • Birim içi birlik, beraberlik ve sosyal dayanışmanın güçlü olması,
 • Öğrenci ve öğretim elemanlarının arasında iyi bir iletişim ortamının olması,
 • Yönetimin akademisyenleri destekleyici olumlu tutumunun olması,
 • Tüm akademik ve idari personelin internet bağlantılı gelişmiş bilgisayarlara sahip olması,
 • Meslek yüksekokulumuz dersliklerinin yeterli olması ve projeksiyon cihazlarının olması,
 • Donanımlı bir bilgisayar laboratuvarına sahip olunması,
 • Bölgenin organik tarım için uygun olması,
 • Okulumuza ait seraların mevcut olması,
 • Üzümlü Belediyesi’nin desteği,
 • Öğrenci etkinliklerinin artırılmış olması,
 • Üzümlü ilçesinin coğrafi konumu ve merkeze yakın oluşu,
 • Yüksekokulumuzdaki mevcut programlardan mezun olan öğrencilere kamu ve özel sektörde ihtiyaç olması.