Akademik Kadro

 
Dr. Öğr. Üy. Eda KELEŞ GÜNER

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

eda.guner@erzincan.edu.tr

Detaylı Bilgi

Dr. Öğr. Üy. Esra ÖZKAN PİR

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

epir@erzincan.edu.tr

Detaylı Bilgi

Öğr.Gör. Zafer DURAKLI

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

zduraklı@erzincan.edu.tr

Detaylı Bilgi

Öğr. Gör. Cihad ÖZDEMİR

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

cihadozdemir@erzincan.edu.tr

Detaylı Bilgi

Öğr. Gör. Abdurrahman ORUÇ

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

abdurrahman.oruc@erzincan.edu.tr

Detaylı Bilgi

Öğr.Gör. Kevser ŞENOCAK

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

ksenocak@erzincan.edu.tr

Detaylı Bilgi

 Öğr.Gör. Gökhan ASKAN

Tasarım Bölümü

gaskan@erzincan.edu.tr

Detaylı Bilgi

Öğr.Gör. Kerim KILIÇ

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü

kkilic@erzincan.edu.tr

2547 Sayılı Kanunun 13/B-4. maddesi uyarınca Üniversitemiz Hukuk Fakültesinde görevlendirilmiştir.

Detaylı Bilgi

Dr. Öğr. Üy. Fatma YILMAZ

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü

fyilmaz@erzincan.edu.tr

Detaylı Bilgi

Öğr.Gör. Oğuzhan KÖKOSMANLI

Dış Ticaret Bölümü

okokosmanli@erzincan.edu.tr

Detaylı Bilgi

Öğr. Gör. Suat ÇAY

Toptan ve Perakende Satış Bölümü

suatcay@erzincan.edu.tr

Detaylı Bilgi

Öğr. Gör. Elif EKİNCİ

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

eekinci@erzincan.edu.tr

Detaylı Bilgi

Dr. Öğr. Üy. Adem Ruhan SÖNMEZ

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

aruhan.sonmez@erzincan.edu.tr

Detaylı Bilgi

 

Dr. Öğr. Üy. Metin SARIGÖL

Tasarım Bölümü

msarigol@erzincan.edu.tr

Detaylı Bilgi

Öğr. Gör. Bayram GÜL

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

bgul@erzincan.edu.tr

Detaylı Bilgi

Öğr.Gör. Erdem ÖZKAN

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

erdem.ozkan@erzincan.edu.tr

Detaylı Bilgi