Koordinatörlükler

BOLOGNA KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Esra ÖZKAN PİR

epir@erzincan.edu.tr

Dahili No: 34030

ERASMUS  KOORDİNATÖRÜ

Öğr.Gör. Oğuzhan KÖKOSMANLI

okokosmanli@erzincan.edu.tr

Dahili No: 34018

FARABİ DEĞİŞİM KOORDİNATÖRÜ

Öğr.Gör. Cihad ÖZDEMİR

cihadozdemir@erzincan.edu.tr

Dahili No: 34029

MEVLANA DEĞİŞİM KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ

fyilmaz@erzincan.edu.tr

Dahili No: 34020

UZEM KOORDİNATÖRÜ

Öğr.Gör. Elif EKİNCİ

eekinci@erzincan.edu.tr

Dahili No: 34020