Staj İşlemleri

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER

2020-2021 Akademik yılı Yaz döneminde staj yapacak olan öğrencilerimizin 5510 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta pirimi üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

Sigorta işlemlerinin zamanında yapılabilmesi ve öğrencilerimizin staja başlayabilmeleri için;

Yüksekokulumuz web sayfasında yayınlanan aşağıda belirtilen belgelerinizi bilgisayar ortamında doldurarak TC Kimlik numarası yazılı olan kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte staj koordinatörüne teslim etmeleri gerekmektedir.

2020-2021 Akademik Yılı Yaz dönemi stajı 31 Mayıs 2021  – 25 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır.

Önemli Not: 2020-2021 Akademik Yılı Yaz dönemi stajlarının ödev şeklinde yapılmasına karar verilmiştir.

Stajını ödev olarak yapmak isteyenlerin aşağıdaki formları doldurarak program staj koordinatörünün kurumsal e-posta adresine mail olarak atmaları gerekiyor.

Ek1

Ek2

Zorunlu staj süresi 20 iş günüdür. Öğrenciler iki staj takviminden herhangi birinde 20 iş günü olan stajını yapabilecektir.

Zorunlu belgeler en geç 30 Mayıs 2021 tarihinde staj koordinatörüne teslim edilecektir. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

Staj Koordinatörüne Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

Bu belgeler uygulamalı staj yapılması halinde teslim edilecektir. Ödev şeklinde yapılacak stajlarda staj koordinatörüne teslim edilmesi gereken belgeler ilgili programın staj koordinatörü tarafından belirlenerek öğrencilere duyurulacaktır.

  • Zorunlu Staj formu
  • Staj Müracaat Formu
  • Sigorta Primi Ödenecek Öğrencilere Ait Bilgi Formu
  • Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi Örneği 
  • Kimlik fotokopisi

Tüm evraklarınızla birlikte imza ve mühür işlemlerinden sonra TC Kimlik numarası yazılı olan kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte staj koordinatörüne teslim edilecektir.

AÇIKLAMALAR:

Öğrenciler; stajlarını staj takviminde belirtilen tarihler arasında yapacaklardır. Staj takvimi dışında staj yapılmayacaktır. Yaz okulu ile birlikte stajın yapılmasına müsaade edilmeyecektir.

BİLGİSAYAR ORTAMINDA HAZIRLANACAK VE TESLİM EDİLECEK BELGELERE AŞAĞIDAKİ BAĞLANTILARDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

NOT: 27.10.2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin staj başvuruları Staj Seferberliği Projesi kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır.
İlanları https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden takip edip başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Dönemi: 15 Mayıs 2021 – 30 Mayıs 2021