İç Mekan Tasarımı Programı

PROGRAM BİLGİLERİ

İç Mekan Tasarımı Programının Önemi

Sanat ve Tasarım alanı, Toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültür, tarihsel sürecin bir ürünüdür. İç mekan tasarımı da bu alanın içindedir. Günümüzde insanlar yaşadıkları mekanları estetik, fonksiyonellik ve teknolojiyi bir arada kullanarak kendi kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımları geliştirmekte ve kullanmaktadır. Değişen tüketici ihtiyaç ve gereksinimleri; iç mekan tasarımı alanlarında faaliyet gösteren sektörde yer edinmek isteyen işletmelerin üretim sistemlerinde ”alternatif sanat ve tasarım” ürünlerinin üretimini artırmaktadır. Kalite ve rekabetin oldukça yoğun yaşandığı, tüketici ihtiyaçlarının değiştiği günümüzde iç mekan tasarımı alanında istihdam edilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlikler büyük önem kazanmıştır.

İç Mekan Tasarımı, mekanın mimari açıdan tanımlanmasının ötesine geçer. İç Mekanın düzenlenmesini, tefrişini ve görsel açıdan zenginleşmesini sağlamak için, içmimarın mekanın mimarı karakterini mutlaka çok iyi tanıyor ve aynı zamanda da mekanın değişiklik ve gelişme ihtimallerini de biliyor olması gerekmektedir. Bu sebeple, İç Mekan Tasarımının ilk adımı, iç mekanın, binanın yapım sistemi içindeki yerinin ve oluşturulma şeklinin iyi anlaşılmasıdır. Bu anlayışla,  içmimar, mimari mekanın üzerinde etkin olarak çalışabilecek, gerekli seçimleri yapabilecek, mimari mekanı var olan özellikleriyle sürdürebilecek ya da bir mimari mekanın asıl niteliklerini değiştirecek önerilerde bulunabilecektir.

Dünyadaki örneklerine bakıldığında İç Mekân Tasarımı kariyer  planları olan öğrenciler için 21. Yüzyılda ideal bir program olarak kabul edilmektedir.

İç Mekan Tasarımı Programının Amacı

Mesleki bilgilerle donatılmış ön lisans düzeyinde öğrenci yetiştirmek, gerek bölüm öğretim elemanlarının yaptığı, gerekse ülke çapında yapılan araştırmalarla şu anda kalifiye eleman eksikliği olan işletmelere tasarımcı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İş İmkânları

  • Mobilya ve Dekorasyon atölyelerinin tasarım bölümleri Restorasyon firmalarında proje elemanı
  • Mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim elemanı veya tasarımcı
  • Maket yapım bürolarında vb sektörlerde yönetici, yönetici asistanı, yetkili, kontrolör

 

Dikey Geçiş İmkanları

Bu programı başarı ile bitiren mezunlar, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapacaklardır. İç Mekan Tasarımı programı mezunları YÖK’ün çerçeve yönetmeliği-Fakülte/Yüksekokulların belirlemiş olduğu kontenjanlar dâhilinde aşağıda listelenen lisans bölümlerine dikey geçiş sınavı ile geçiş yapabilirler:

 

  • El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
  • Geleneksel Türk El Sanatları
  • İç Mimarlık
  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
  • Mimarlık