Bilgisayar Programcılığı Programı

Bilgisayar Programcılığı Programı, bilgi teknolojileri konusunda endüstrinin ihtiyacı olan ara eleman yetiştirmeyi amaçlar. Böyle bir programla endüstrinin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım projelerinde çalışabilecek, gerektiğinde araştırma-geliştirme yapabilecek kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Programda başlıca, donanım, sistem ve bilgisayar ağları ve yazılım mühendisliği konularına önem verilmiştir. Bu programdan mezun olan kişiler, endüstrinin ihtiyacı olan bilgi teknolojileri konusunda donanım ve yazılım geliştirecek özelliklerle donanmış olarak ülkemiz iş gücüne katkıda bulunacaklardır. Mezun Öğrenciler “Bilgisayar Teknikeri” ünvanını alırlar.

Teknikerin edinmiş olduğu bilgi almış olduğu eğitim, çalışma ortamını uygun şekilde düzenlemeyi başkalarıyla iyi ilişki kurması gerektiğini öğretecektir. Tekniker, yüksek düzeyde uygulama becerilerine sahip olacak ve ileri enformasyon teknolojilerindeki çağdaş eğilimleri bilecektir.

Mezunların Çalışma Alanları

Sistem Analisti, Sistem destek elemanı, teknik servis sorumlusu, Bilgisayar Donanım elemanı, Bilgisayar Programcısı, Desktop Publishing, veritabanı asistanı, Bilgisayar operatörü, Bilgisayar ağları teknisyeni, Internet programcısı, Web sayfa tasarımcısı olarak çalışabilirler.

Dikey Geçiş

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Enformatik ,Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Meteoroloji Mühendisliği, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uzay Mühendisliği bölümlerine geçiş yapma hakkına sahiptirler.