Dış Ticaret Programı

Hızla küreselleşen günümüz mali piyasaları, ülkeler arası ortak ekonomik bölgelerin ve giderek bütünleşen ekonomik toplulukların ortaya çıkması, ithalat-ihracat alanlarını da etkisi altına almaktadır. Ülkemizde yaşanan son dönemdeki gelişmeler ve dış ticaretin kazandığı önem, bu alanda çağın gerektirdiği vasıflarla donanmış eleman ihtiyacını arttırmıştır. Bu bağlamda Dış Ticaret Programı nın amacı; büyüyen firmaların ulaşmayı hedefledikleri kaliteyi yakalayabilmek, dış pazarlarda rekabet edebilmek ve Gümrük Mevzuatı na uygun çalışmayı gerektiren tüm ithalat ve ihracat işlemlerini içeren ticari çalışma hayatı için hızla küreselleşen bir dünyada Türk ekonomisinin artan dış ekonomik ilişkilerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmektir.

Öğrenci kaynağı düz liseler ve meslek liseleri olan Dış Ticaret ön lisans programının, eğitim ve öğretim süresi 4 yarıyıldan oluşmakta olup eğitim dili Türkçedir. Programda teknik, teorik ve pratik uygulamalı derslerin yanı sıra bilgisayar bilgi ve becerisi verilmektedir.

Dikey Geçiş

İki yıllık ana eğitimlerini tamamlamayan Dış Ticaret Ön lisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler

Öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme ve Ekonomi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans bölümlerine devam edebileceklerdir.

Mezunların Çalışma Alanları

Programdan mezun olan öğrenciler ithalat ve ihracat yapan dış ticaret firmalarında, firmaların dış ticaret bölümlerinde, banka ve diğer finansal kurumlarda, ticaret ve sanayi odalarında, sigortacılık, gümrük ve dış ticaret danışmanlık kurumlarında Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda, lojistik taşıma firmalarında, havaalanları, gümrükler, limanlar ve serbest bölgelerde iş imkanı bularak görev alabilirler.