Maliye Programı

Maliye Ön Lisans Programının temel amacı; Alanındaki kavram ve teorileri özümsemiş, Maliye ve İktisadi Kavramların ihtiyaç duyduğu Ekonomik ve Mali teorileri bilen, Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Finans bilgisine sahip, ticari belgeleri tanıyan ve bu belgeleri düzenleyebilen Denetim süreçlerine katılan işletmelerin Finansal analizini yapan ve Muhasebe kayıtlarını tutabilen Denetim süreçlerini bilen ve firma kayıtlarınıdenetleyebilen nitelikte elemanlar yetiştirmektir.

 

Hedef

Türk Vergi Mevzuatı bilgisine sahip ve bu alanda meydana gelen gelişmelere uyum sağlayabilen, genel ekonomi ve kamu ekonomisiyle ilgili temel bilgi birikimine sahip, bilgisayar ortamında ön muhasebe uygulamalarını gerçekleştirebilecek ve tüm bu sahip oldukları özellikleri değişen ve gelişen şartlara göre uyarlayabilen, alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip elemanlar yetiştirmektir.
Ayrıca;tarhi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, alanıyla ilgili sektörlerde yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmek.

 

Mezunların Çalışma Alanları

Programdan mezun olanlar, iki yıllık ön lisans diplomasına sahip “Maliye Meslek Elemanı” unvanı alarak görev yaparlar. Maliye Programı mezunları için iş olanakları oldukça geniştir. Program mezunları genellikle kamu sektöründe istihdam edilmekle birlikte, özel sektörde özellikle muhasebe, mali müşavirlik ve diğer birçok alanda çalışma imkanına sahiptirler.

 

Dikey Geçiş

Programdan mezun olan öğrenciler, Meslek Elemanı Unvanı ile direkt olarak iş hayatına başlayabilecekleri gibi, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili fakültelerin;  Maliye, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Ekonomi, Gümrük İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi , Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerine geçiş yaparak lisans derecesi ile öğrenimlerini tamamlayabilmektedirler. Ayrıca Açıköğretim Fakültesi’nin ilgili bölümlerine sınavsız olarak kayıt yaparak bu bölümlerden 3. sınıftan itibaren öğrenim görebilmekte ve lisans derecesi ile mezun olabilmektedirler.