2. Risk Değerlendirme Standartları

STANDART 5: PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

5.1. Stratejik Plan

       5.1.1. Erzincan Üniversitesi Beş Yıllık Plan

5.1.2. Üzümlü Meslek Yüksekokulu Beş Yıllık Plan

5.2. Performans Programları

       5.2.1. Erzincan Üniversitesi Performans Programı

5.2.2. Üzümlü Meslek Yüksekokulu Faaliyet Raporu

5.3. Birim Performans Hedefleri
5.4. İş Planları

STANDART 6: RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1. Erzincan Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi
6.2. Birim Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu
6.3. Risk Önleme Eylem Planı