Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı, sivil savunma ve itfaiyecilik alanında gerek ülkemiz sanayi kuruluşlarının gerekse itfaiye teşkilatlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilik ve yetkinlikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program sivil savunma ve itfaiye alanında sürdürülebilir eğitim ve öğretim çalışmalarının yapılabilmesi için gereken altyapı, sanayi ile eğitim kurumları arasındaki organizasyonda büyük önem taşımaktadır. Program yangını önleme, yangından korunma ile yangın söndürme ve yangın sonrası tüm etkilerin değerlendirilmesini, yangın dışında doğal afetler sonucu meydana gelen olaylarda arama, kurtarma ve ilkyardım faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu temel yapılanmaların altında da programın sigorta gibi, yangın öncesi-sonrası yapı onarım ve bakımı gibi, birçok farklı disiplinlerle koordineli çalışması hedeflenmektedir. Ülkemizde; coğrafi, meteorolojik, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik faktörler göz önüne alındığında bu faaliyetler kapsamında çalışacak teknik elemanlara da ihtiyaç duyulmaktadır.

Programdan Mezun Olan Öğrencilerin Alacağı Unvan: Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler almış oldukları ön lisans diploması ile Sivil Savunma ve İtfaiye Teknikeri ,İtfaiye Eri, Arama Kurtarma Teknikeri, Yangın Güvenlik Elemanı, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Teknikeri, Distribütör, Sigorta Eksperi, Acil Yardım ve Sıhhi Personel unvanları almaktadırlar..